ورودی 26 دی ماه 92 تور ترکیه استانبول هتل لیون

هتل لیون 4 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                         1285000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                          1305200تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                              552000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                            385000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور :  88530609و 42632

 

تور ترکیه استانبول هتل کریستال برای چهارشنبه 25 دی 92

هتل کریستال 4 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                    1580000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                     1425000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                         650000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                        555000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609 و 42632

 

تور ویژه ترکیه هتل گرندجواهر ورودی بیست و چهارم دی 

هتل گرندجواهر 5 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                1540000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                 1320000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                     525000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                    355000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .


تلفن رزرو تور88530609و 42632

 

تور ترکیه استانبول هتل سورملی ویژه یکشنبه 22 دی 92

هتل سورملی 5 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                     1747000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                      1475000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                           655000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                         355000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

 

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 

تور ترکیه استانبول هتل کریستال ورودی 21 دی

هتل کریستال 4 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                    1480000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                     1325000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                         550000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                        355000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632