تور ترکیه استانبول عید 93 هتل یوروپلازای

هتل یوروپلازای 5 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                                  3695000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                                   3185000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                                       1135000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                                     1055000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 

تور ترکیه استانبول عید 93 هتل گرندهیلاریم

هتل گرندهیلاریم 4 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                 3755000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                  3415000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                      1120000تومان
كودك بدون تخت "6 تا 12 سال"                  1000000تومانخدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش میباشد.

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور :  88530609و 42632

تور استانبول عید 93

 

 

تور ترکیه استانبول عید 93 هتل گرندهیلاریم

هتل گرندهیلاریم 4 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                 3755000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                  3415000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                      1120000تومان
كودك بدون تخت "6 تا 12 سال"                  1000000تومانخدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش میباشد.

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور :  88530609و 42632


تور ترکیه استانبول عید 93 هتل یوروپلازای

هتل یوروپلازای 5 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                                  3695000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                                   3185000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                                       1135000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                                     1055000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 


تور ترکیه استانبول عید 93 هتل کروانسرای

هتل کروانسرای 4 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                  3650000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                   3495000تومان

كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                       945000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                     855000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 


تور ترکیه استانبول عید 93 هتل لیون

هتل لیون 4 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                         3380000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                          3005000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                              950000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                            855000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور :  88530609و 42632

 


تور ترکیه استانبول عید 93 هتل کریستال

هتل کریستال 4 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                    3480000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                     3125000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                         1050000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                        955000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 


تور ترکیه استانبول عید 93 هتل گرندجواهر

هتل گرندجواهر 5 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                3990000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                 3620000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                     1225000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                    1155000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .


تلفن رزرو تور88530609و 42632

 


 

تور ترکیه استانبول عید 93 هتل سورملی

هتل سورملی 5 ستاره

هر نفر اتاق یک تخته                                     3999000تومان

هر نفر اتاق دو تخته                                      3675000تومان
كودك با تخت " 6 تا 12 سال"                           1255000تومان
كودك بدون تخت "2 تا 6 سال"                         1155000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

 

تلفن رزرو تور88530609و 42632