تور ترکیه استانبول هتل کریستال ویژه 7 خرداد 1393

هتل کریستال 4 ستاره

 


هر نفر اتاق دو تخته                                     2325000تومان

هر نفر اتاق یک تخته                                    2680000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 

تور ترکیه آنتالیا هتل رکسوس سانگیت برای 4 خرداد ماه 93

هتل رکسوس سانگیت 5 ستاره

 


هر نفر اتاق دو تخته                                         3995000تومان

هر نفر اتاق یک تخته                                        3999000تومان

خدمات :یک هفته اقامت در آنتالیا با صبحانه ، ناهار ، شام و نوشیدنی - گشت رایگان در شهر با ناهار - ترنسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

 

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 

نرخ تور ترکیه استانبول هتل کریستال برای سوم خرداد امسال

هتل کریستال 4 ستاره

هر نفر اتاق 1 تخته                                     2680000تومان
هر نفر اتاق 2 تخته                                     2325000تومان


خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 

قیمت تور ترکیه استانبول هتل کروانسرای ویژه 1 خرداد 93 

هتل کروانسرای 4 ستاره

هر نفر اتاق 1 تخته                                   2350000تومان

هر نفر اتاق 2 تخته                                   2095000تومان
خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 

 

تور ترکیه خرداد 93

 

 

تور ترکیه استانبول هتل گرندهیلاریم

هتل گرندهیلاریم 4 ستاره

 


هر نفر اتاق دو تخته                                  2715000تومان

هر نفر اتاق یک تخته                                 2955000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش میباشد.

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور :  88530609و 42632


تور ترکیه استانبول هتل یوروپلازای

هتل یوروپلازای 5 ستاره

 


هر نفر اتاق دو تخته                                                   2495000تومان
هر نفر اتاق یک تخته                                                  2995000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 


تور ترکیه استانبول هتل کروانسرای

هتل کروانسرای 4 ستاره

 

هر نفر اتاق دو تخته                                   2095000تومان

هر نفر اتاق یک تخته                                  2350000تومان


خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 


تور ترکیه استانبول هتل لیون

هتل لیون 4 ستاره

 


هر نفر اتاق دو تخته                                          2205000تومان
هر نفر اتاق یک تخته                                         2690000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور :  88530609و 42632

 


تور ترکیه استانبول هتل کریستال

هتل کریستال 4 ستاره

 


هر نفر اتاق دو تخته                                     2325000تومان

هر نفر اتاق یک تخته                                    2680000تومان

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 


تور ترکیه استانبول هتل گرندجواهر

هتل گرندجواهر 5 ستاره

 


هر نفر اتاق دو تخته                                 2590000تومان

هر نفر اتاق یک تخته                                3040000تومان
 

خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .


تلفن رزرو تور88530609و 42632

 


 

تور ترکیه استانبول هتل سورملی

هتل سورملی 5 ستاره

 


هر نفر اتاق دو تخته                                      2475000تومان

هر نفر اتاق یک تخته                                     2800000تومان


خدمات : پرواز - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه - قابل تعویض با پروازهای آسمان ، اطلس و ترکیش

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

 

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 


 


تور ترکیه آنتالیا هتل رویال پالم

هتل رویال پالم 5 ستاره


هر نفر اتاق دو تخته                               2095000تومان

هر نفر اتاق یک تخته                              3145000تومان


خدمات :یک هفته اقامت در آنتالیا با صبحانه ، ناهار ، شام و نوشیدنی - گشت رایگان در شهر با ناهار - ترنسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 


 

تور ترکیه آنتالیا هتل راماداریزورت

هتل راماداریزورت 5 ستاره

 


هر نفر اتاق دو تخته                                        2875000تومان

هر نفر اتاق یک تخته                                       3285000تومان

خدمات :یک هفته اقامت در آنتالیا با صبحانه ، ناهار ، شام و نوشیدنی - گشت رایگان در شهر با ناهار - ترنسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان

 

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

 

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 


 

تور ترکیه آنتالیا هتل رکسوس سانگیت

هتل رکسوس سانگیت 5 ستاره

 


هر نفر اتاق دو تخته                                         3995000تومان

هر نفر اتاق یک تخته                                        3999000تومان

خدمات :یک هفته اقامت در آنتالیا با صبحانه ، ناهار ، شام و نوشیدنی - گشت رایگان در شهر با ناهار - ترنسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان

توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل 6ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

 

تلفن رزرو تور88530609و 42632

 

زیر مجموعه ها

تور ترکیه تعطیلات خرداد 93

تور ترکیه تعطیلات خرداد 93,رزرو تور ترکیه تعطیلات خرداد 93,آفر تور ترکیه تعطیلات خرداد 93

تور ترکیه تعطیلات خرداد 93,رزرو تور ترکیه تعطیلات خرداد 93,آفر تور ترکیه تعطیلات خرداد 93,قیمت تور ترکیه تعطیلات خرداد 93