درباره ترکيه

نام محلي : تركيه جمهوريتی

پايتخت : آنكارا

نام بين المللي : تركي

اسامي ديگر : آسياي صغير ،آناتولي عثماني ،  روملي

پايتخت : آنكارا

مذهب : اسلام

حكومت جمهوري :حزبی

رئيس كشور : رئيس جمهور

رئيس دولت : نخست وزير

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید