گومبت بدروم ترکیه

 

 منطقه گومبت ترکیه واقع در 2 کیلومتری از شهر بدروم ترکیه  است و بخشی از بدروم به حساب می آید . این منطقه همیشه پر است از توریست و گزینه ای برای افرادی است که از سرگرمی های شهر بدروم خسته شده اند و به دنبال هیجانات جدیدی هستند . رستوران های هندیف مکزیکی و چینی و کافه های گومبت همیشه شلوغ و پر شور هستند و بزرگترین و زیباترین هتل ها نیر در گومبت قرار دارند . خانواده ها و فرزندانشان می توانند از ساحل کم عمق و سرگرمی های آبی گومبت استفاده کنند و لذت ببرند.ترکیه